Cách đọc viết số 4 khi nào "Bốn" và "tư" trong toán học

CÁCH ĐỌC SỐ 4 "BỐN" VÀ "TƯ": Đọc là "bốn" khi chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đọc là "tư" khi chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2, nhỏ hơn hoặc bằng 9

Khi nào chúng ta đọc số 4 là "tư" khi nào đọc viết là "bốn"
- Đọc là “bốn” khi chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1.
   Ví dụ:
  • 3204: Ba nghìn hai trăm linh bốn.
  •89514: Tám mươi chín nghìn năm    trăm mười bốn.
  •6281304: Sáu triệu hai trăm tám mươi mốt nghìn ba trăm linh bốn.
- Đọc là “tư” khi chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2, nhỏ hơn hoặc bằng 9.
(đọc là “tư” khi kết hợp với từ “mươi” liền trước).
       Ví dụ:
    •324: Ba trăm hai mươi tư. (Ba trăm hai mươi bốn)
     •1944: Một nghìn chín trăm bốn mươi tư. (Một nghìn chín trăm bốn mươi bốn)
      •9764: Chín nghìn bảy trăm sáu mươi tư.
(* Lưu ý: Có thể đọc là “bốn” khi chữ số hàng chục bằng 2 hoặc 4).','Cách đọc viết số 4 khi nào "Bốn" và "tư" trong toán học','cach-doc-viet-so-4-khi-nao-bon-va-tu-trong-toan-hoc','','CÁCH ĐỌC SỐ 4 "BỐN" VÀ "TƯ": Đọc là "bốn" khi chữ số hàng chục nhỏ hơn hoặc bằng 1. Đọc là "tư" khi chữ số hàng chục lớn hơn hoặc bằng 2, nhỏ hơn hoặc bằng 9.XEM CÁC TIN LIÊN QUAN MỚI NHẤT
Gia sư Toán chúng tôi hiểu những khó khăn của con bạn


XEM CÁC TIN LIÊN QUAN CŨ HƠN
Gia sư Toán chúng tôi hiểu những khó khăn của con bạn
Giải thích thành ngữ câu nói "cãi chày cãi cối"
VÌ SAO NGUYỄN BỈNH KHIÊM ĐƯỢC GỌI LÀ “TRẠNG TRÌNH”?
Ý nghĩa từ "chán chường" trong tiếng việt
“HOẠCH HOẸ” HAY “HOẠNH HOẸ”? từ nào đúng từ nào sai